wyszukiwanie zaawansowane
1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r., zwane również RODO. Firma Projektowanie graficzne Justyna Stefańczyk jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

Postanowienia ogólne

 • Właścicielem Sklepu Internetowego Oficyna Glif oraz Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym jest firma: Projektowanie graficzne Justyna Stefańczyk, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 634 200 55 29, REGON 380 937 181.

 • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.

Cel i zakres zbierania danych

 

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki po sprzedaży dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.

 • Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę sklepu Dzika Małpa jest akceptacja warunków REGULAMINU i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 • rejestracji konta w Sklepie internetowym Oficyna Glif, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 • składania zamówienia w Sklepie internetowym Oficyna Glif , w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:

  - Imię i nazwisko,
  - Adres e-mail,
  - Numer telefonu,
  - NIP (w przypadku rejestracji firmy),
  - Nazwa firmy (w przypadku rejestracji firmy),
  - Adres do wysyłki i faktury,

 • W trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz podaje następujące dane:

  - Imię i nazwisko,
  - Adres e-mail,
  - Numer telefonu,
  - NIP (w przypadku rejestracji firmy),
  - Nazwa firmy (w przypadku rejestracji firmy),
  - Adres do wysyłki i faktury,

 • W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

 • W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

  - Imię i nazwisko,
  - Adres e-mail,
  - Numer telefonu,

 • Przekazanie danych osobowych do Sklepie internetowego Oficyna Glif jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

Udostępnianie lub powierzanie danych

 

 • W celu realizacji zamówienia niektóre dane osobowe są przekazywane dostawcom usług w związku z poniższymi czynnościami:

  - w celu realizacji procesu płatności,

  - w celu realizacji usługi kurierskiej,

  - obsługa biura księgowego.

 • Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

  - W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Sklep Internetowy i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

  - W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Sklep Internetowy tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 • Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów państwowych, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do cofnięcia zgody (w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 • Prawo do usunięcia danych - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 • Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 • Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 • Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Sklep Internetowy spełnia żądanie lub ustosunkowuje się do niego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych po jego otrzymaniu.

Dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą

 • Adres Sprzedawcy: ul. Pod Kasztanami 67/2, 40-462 Katowice

 • Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@oficynaglif.pl

 


Przejdź do strony głównej

Dodatkowe opcje przeglądania

Reklama

 • Wydawnictwo Dzika Małpa
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl